دپارتمان تبیلغات موسسه زبان پلاس تمرکز ویژه ای بر روی تبلیغات از طریق اینترنت و گروه چند رسانه ای دارد که بر روی تولیدات محتوای آموزشی با کیفیت تمرکز دارد

زمینه دیگری که این دپارتمان خود را ملزم به به فعالیت می داند ارایه مطالبی کامل و با هدف معرفی و برندسازی آکادمی زبان پلاس می باشد که مدارس ،بانک ها ،سازمان ها را طرف قرارداد خود میداند