فلکه دوم صادقیه ، ضلع شمال شرقی میدان ، طبقه دوم فوقانی بانک سرمایه و گردشگری : تلفن : 44386845