ثبت نام در تور های گردشگری آکادمی پلاس

بمنظور شرکت در تورهای گردشگری پلاس آکادمی، لطفا ابتدا تور مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس با ثبت اطلاعات فردی و پرداخت وجه، ثبت نام خود را تکمیل نمایید.
نکته مهم : همراه داشتن و ارائه رسید ثبت نام که بصورت سیستمی برای شما صادر میگردد به انضمام اصل اصل رضایت نامه شرکت در اردو برای افراد زیر 18 اسل که توسط ولی زبان آموز تکمیل و امضاء میگردد، به واحد آموزشی مبداء الزامی میباشد.
با ثبت نام از طریق سایت کلیه قوانین و مقررات شرکت را می پذیرم