ماموریت سفیر پلاس خدمت به انسان هاست. مدیران و پرسنل آکادمی سفیر پلاس از طریق الهام درون سرنوشت خود را در خدمت گذاری به بشریت می بیند و با ارائه خدمات با کیفیت آموزشی، طراحی و اجرای قویترین سیستم آموزشی برای اولین بار در ایران مهندسی آموزشی را تجلی بخشیده است. چشم انداز کوتاه مدت سفیر پلاس، تبدیل شدن به با کیفیت ترین موسسه آموزش زیان های خارجی در ایران می باشد و چشم انداز بلند مدت ما این است که همه ایرانیان در سرتاسر این پهنه استعداد خیز بتوانند زبان انگلیسی را به راحتی صحبت کرده و حداقل از پس نیازهای روزمره خود در سفرهای خارجی ودر مواجهه با مردمان سایر کشورهای دنیا به آسانی برآیند. باشد که بتوانیم از پس تین ماموریت بزرگ با تلاش مستمر و خستگی ناپذیر خانواده ی بزرگ سفیر پلاس برآییم.

  • برگزاری آزمون در محیطی آرام و مناسب با بهره گیری از بهترین تجهیزات آموزشی و صوتی

دپارتمان‌های مجموعه آموزشی آکادمی زبان سفیر پلاس از بدو تأسیس این آکادمی با همکاری همه جانبه آموزشی و اداری برای رسیدن به هدف عالی‌مان یعنی خدمت به انسان‌ها تشکیل شده‌اند و هریک وظایف خود را به نحو احسن در این راستا انجام می‌دهند.